Fagstoff

Testing av kosmetikk på dyr

Vi får ofte spørsmål om vi tester våre produkter på dyr og svaret er nei!

Vi får ofte spørsmål om vi tester våre produkter på dyr og svaret er nei!

Vi elsker jo dyr 🙂

Dyrevern alliansen har laget en liste på produkter og produsenter som ikke har svart på om de kan garantere at produktene ikke er blitt testet på dyr. Den listen er svært lang og ikke helt troverdig…

Medisiner og behandlinger som har en effekt er stadig under forskning og blir testet på dyr for å finne kurer og behandlinger som er trygge og virkningsfulle for mennesker.

Kosmetikk bransjen utvikler produkter og bruker forskningsresultater på å produsere virkningsfulle kremer. Det betyr ikke at vi som produsenter tester våre produkter på dyr, men at vi bruker veldokumenterte ingredienser som på et tidligere tidspunkt er blitt testet på dyr.

Derfor blir det ikke riktig for kosmetikk bransjen å svare på henvendelser fra Dyrevern alliansen om produktene garantert ikke er blitt testet på dyr.

Elixir Cosmeceuticals tester ikke kremer som er ferdigprodusert på dyr, og vi tar avstand fra dette. Vi forsker heller ikke på nye ingredienser, men bruker kjente virkestoffer i høy konsentrasjon for å skape en hudforbedring.

Håper dette har gitt Elixir brukere og kommende brukere et godt svar på hvorfor vi er blitt oppført på listen til Dyrevern alliansen.

Del artikkelen