Fagstoff

Slik gjør du en riktig håndvask

Vi i Elixir Cosmeceuticals tar håndvask på alvor og ønsker å minne på at hver…

Vi i Elixir Cosmeceuticals tar håndvask på alvor og ønsker å minne på at hver enkelt av oss kan bidra med å bekjempe coronaviruset ved å følge folkeinstituttets (FHI) håndvask trinn for trinn.

Huden og hender
Huden fyller mange formål og har en rekke livsnødvendige oppgaver. Den beskytter kroppen mot fysiske, kjemiske og mikrobiologiske skader (barrierefunksjoner) og er vår kontaktflate med mennesker og omgivelser. De bidrar også til å opprettholde kroppens indre likevekt på temperatur og kjemisk miljø, og formidler informasjon om ytre stimuli som berøring, temperatur, smerte og trykk

Hendenes mikrobiologiske flora
Bakteriefloraen på hendene deles tradisjonelt inn i permanent og transient flora. 

Den permanente hudfloraen består av mikroorganismer som alltid finnes på huden på hendene og som formerer seg der.

Den transiente hudfloraen består av bakterier, sopp og virus som normalt ikke finnes på hendene, men som midlertidig forurenser hendene etter kontakt med omgivelsene

Transiente bakterier sitter løst festet på huden. De lar seg ofte lett overføre ved berøring og er oftest enkle å fjerne ved korrekt utført håndhygiene.

Studier viser også at håndhygiene ofte blir utført mangelfullt. Det benyttes for lite håndhygieneprodukt, for kort tid og deler av hendene, som fingertuppene, mellom fingrene, håndryggen og tomlene, blir ofte ikke rengjort slik at effekten av prosedyren blir redusert. Ringer og smykker bør også fjernes for optimal rengjøring.

I fellesskap skal vi bekjempe COVID-19 og viser her hvordan en håndvask bør gjøres.


Håndvask – trinn for trinn 

  1. Hender og håndledd fuktes med vann, deretter doseres såpe fra dispenser. 
  2. Såpe fordeles slik at alle flater på hendene, inkludert håndledd, blir fuktige.  
  3. Gni alle deler av hendene med såpe i minst 40 sekunder, helst 60 sekunder.
  4. Vær oppmerksom på områder som ofte blir glemt; tomler, fingertupper, håndbaker og mellom fingrene. 
  5. Skyll såpen godt av under rennende lunkent vann. For varmt vann kan gi hudirritasjon 
  6. Klapp hendene tørre med tørkepapir og steng kranen med det brukte tørkepapiret 
  7. Ved hyppig håndvask og bruk av såpe og antibakt/desinfiksjonsmideel vil dette kunne skape hudirritasjoner som er viktig å behandle og forebygge.

Sunne hender reduserer bakterievekst
Hender har tynne hudlag på håndryggen og har færre talgkjertler enn andre hudområder. Dette fører til dårligere barriereegenskaper. 

I kombinasjon med hyppig bruk av såpe, og vann fører dette til at huden på hendene er sårbar for uttørring og irritasjon. Dette kan igjen føre til redusert evne til å hemme uønsket bakterievekst og kolonisering med potensielt sykdomsfremkallende bakterier. Hel og sunn hud på hendene er derfor avgjørende for god håndhygiene.

Vær oppmerksom på faktorer som kan gi hudirritasjon:

Del artikkelen