Fagstoff

A-vitamin for friskere og sunnere hud!

A-vitamin er en vidunder ingrediens som fremmer hudforbedring både gjennom ernæring og hudpleie, og gir en sunnere og friskere hud.

For generell god hud er A-vitamin en nøkkelingrediens, både gjennom ernæring og hudpleie.

Kroppen og huden trenger ulike vitaminer, men A-vitamin er et av de mest essensielle vitaminene og er en viktig ingrediens for all celleaktivitet. 

Indre helse
A-vitamin finnes som forstadier i karotenoider i planter og dyr som fettløselige pigmenter. De ulike formene kan være betakaroten, astaxanthin og lykopen for å nevne noen. Det er viktig for blant annet normal fosterutvikling, reproduksjon, synet, immunforsvaret og for huden.

Med enzymer i tarmen omdannes A-vitamin til retinol før det blir tatt opp i kroppen. Kilder til A-vitamin er tran, fet fisk, smør og melk. For lave verdier av A-vitamin, vil kunne føre til fortykket hud og nupper, og gir større risiko for hudinfeksjoner.

Ytre helse
For hudforbedring brukes A-vitamin i ulike kjemiske former for å fremme en mer aktiv celleaktivitet og celledeling. Disse ulike A-vitaminene finnes i forskjellige varianter og styrker.

Retinoider er et felles navn på ulike A-vitamin varianter som man finner i kosmetikk og i legemiddel. Innen kosmetikk brukes A-vitaminer i form av estere (retinyl palmitat), alkohol (retinol) og aldehyd (retinalaldehyde) og som legemiddel brukes det i form av syrer (A-vitaminsyre).

Legemiddelet A-vitaminsyre er det mest dokumenterte virkestoffet, og viser til å fremme flere hudforbedringer. Studier i kosmetikk kan vise til tilsvarende resultater ved bruk av retinol, som ved bruk av A-vitaminsyre, men med mindre hudirritasjoner. A-vitaminene inkludert i studiene omdannes til den aktive formen A-vitaminsyre i huden. 

Retinyl palmitate → Retinol → Retinaldehyde → Retinoic Acid (Tretinoin)

Retinalpalmitat er et ester som først omdannes til retinol, for å så bli omdannet til retinaladehyde, som tilslutt omdannes til den aktive formen A-vitaminsyre. Studier viser til at ved langsiktig bruk av konsentrerte retinoider, kan man oppnå sammenlignbare resultater med A-vitaminsyre, men at A-vitaminsyre gir raskere hudforbedringer.

Retinal palmitate er et mindre aktivt A-vitamin og trenger lite, til ingen tilvenning. Retinol kommer i ulike styrker og leveringssystemer, som kan være mindre og mer irritativt og må for mange ha tilvenningsfase. 

Retinext Daily Anti-Aging Gel 
Retinol i konsentrert form reduserer skader ved at den fremmer celledeling. Det fører til at hudcellene blir i stand til å fungere optimalt og evner å reparere DNA-skader forårsaket av solen og miljøbelastninger. Denne cellefornyelsen fører til flere hudforbedringer. 

Retinext Anti-Aging Gel inneholder 0,5% retinol, med liposomalt leveringssystem, som styrker hudens forsvarsmekanisme og reduserer solskader med sin sterke antioksidant effekt og cellefornyelse. Regelmessig bruk av retinol viser til glattere, strammere og jevnere hud, mindre urenheter og jevnere pigment.

Retinext Advanced Corrective Serum
Retinaladehyde er steget før virkestoffet omdannes til A-vitaminsyre i cellene. Den kan både omdannes til Retinol og A-vitaminsyre, men vier seg mot å gi mindre irritasjoner enn Retinol og A-vitaminsyre, og er derfor vår nye superhero innen retinoider.

Retinext Advanced Corrective Serum inneholder Retinaladehyde 0,05% og passer også sensitiv hud. Serumets unike virkemåte vil gi alle som ønsker å bruke et aktivt A-vitamin uten nevneverdige hudirritasjon. 

Ved bruk av retinoider
Det er vanlig å oppleve litt sensitivitet ved førstegangsbruk av konsentrerte retinoider, men vil etter en tilvenningsperiode gi merkbar hudforbedring i form av en jevnere, glattere og mer finporet hud. 

Retinoider styrker hudens forsvarsmekanisme og beskytter mot solskader ved at den har en sterk antioksidant effekt, men ettersom virkestoffet lar seg forringe av direkte sollys, anbefales det derfor å bruke A-vitamin på kvelden. 

Jeg anbefaler å få råd til hvilket A-vitamin som passer din hudtilstand og til ditt behov. Det er ulik toleranse for virkestoffet og noen kan etter gradvis tilvenning bruke det daglig, mens andre vil ikke kunne bruke det mer enn 2-3 x uken.

Hva kan man forvente?
Ved langtidsbruk av A-vitamin og retinoider viser til å fremme hudforbedring på flere områder, og er en viktig faktor for alle cellelag. Virkestoffet øker celledeling, virker talgregulerende og pigmenthemmende, samtidig som det fremmer mer glød og gir en glattere og strammere hud.

NB! Vi anbefaler ikke bruk av A-vitamin ved graviditet og amming.

Del artikkelen