Fokus Helse

Telefon: 990 74 100

Sjøgata 33a, Levanger, Norge

Vano Klinikken

Telefon: 958 00 556

Kjøpmanngt 28, 7500 Stjørdal

Hud og Fotklinikken

Telefon: 98 06 85 19

Saxe Viks veg 1B, Hundhamaren, Norge

Nord Trøndelag

Fokus Helse
Sjøgata 33A
7600 Levanger

Telefon: 990 74 100
www.fokushelse-as.no
Vano Klinikken
Kjøpmanngt 28
7500 Stjørdal

Telefon: 958 00 556
Hud og Fotklinikken
Saxe Viks vei 1b
7562 Saksvik

Telefon: 98 06 85 19
www.hud-fot.no